Cookies help us to provide our services in high quality. By using our services, you agree that we use cookies. For more information see our Privacy Policy.
pewag InternationalProduse Ridicare si ancorareCleme de ridicare › Condiții de garanție pentru clemele de ridicare și restricții de utilizare

Restricții de utilizare a clemelor de ridicare

Influențele de temperatură
Clemele de ridicare pewag sunt proiectate pentru a fi utilizate în condiții atmosferice normale, la temperaturi cu valori între -40°C și +100°C.
Nu trebuie utilizate dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții.
 
Influențele substanțelor acide/alcaline și ale chimicalelor
 
Clemele de ridicare pewag nu trebuie expuse la substanțe acide/alcaline sau la vaporii acestora.
Notă: prin anumite metode de producție se pot elibera substanțe acide și/sau vapori.
 
Circumstanțe periculoase
 
Valorile capacităților de încărcare din acest catalog se bazează pe presupunerea că nu există circumstanțe periculoase.
Astfel de circumstanțe includ utilizare offshore, ridicarea de persoane sau a sarcinilor care pot fi periculoase, cum ar fi metalul lichid, substanțele corozive sau materiale nucleare. În oricare dintre aceste cazuri, nivelul de periculozitate trebuie evaluat de către un expert, iar capacitatea de încărcare ajustată în mod corespunzător.
 
Inspecții
 
Înainte de prima utilizare a unei cleme de ridicare trebuie bifate următoarele aspecte:
• Clema este cea pe care ați comandat-o.
• Certificatul de verificare și/sau de fabricație exista.
• Etichetarea sau informația despre capacitatea de încărcare a clemei de ridicare este identică cu informația furnizată în certificatul de verificare și/sau certificatul de fabricație.
• Instrucțiunile de utilizare a clemei de ridicare sunt prezente și au fost citite și înțelese de către toți utilizatorii.
 
Deteriorări
 
Clemele de ridicare trebuie verificate să nu aibă deteriorări evidente sau semene de uzură înaintea fiecărei utilizări. Dacă nu sunteți siguri, clema de ridicare nu ar trebui utilizată și trebuie să fie verificată de către un expert înainte de reutilizare. În cazul în care se găsește orice urmă de uzură și/sau deterioare, se aplică următoarea procedură:
1. Scoaterea din uz a clemei (notați data scoaterii din uz)
2. Încercați să aflați cauza defectului (vezi instrucțiunile de utilizare pentru o listă detaliată)
• Supraîncărcare
• Utilizare neadecvată (cum ar fi tragerea sau târârea obiectelor)
• Utilizare neglijentă sau neatentă
 
Vă rugăm să luați în considerare faptul că astfel de deteriorări nu sunt acoperite de garanție!
 
Pentru a proteja siguranța dvs. și a colegilor, vă rugăm să urmați următorii pași:
3. Predați clema de ridicare unui punct de service autorizat pewag, împreună cu fișa de reparații.
4. Clema de ridicare poate fi utilizată din nou după ce procesul de revizie/reparație a fost finalizat (notați data în fișa de reparații).

Verificări/ inspecții de siguranță

Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare a clemei de ridicare pewag în ceea ce privește orarul oficial de inspecție, mentenanță și revizie. Toate inspecțiile și reparațiile trebuie să fie trecute într-o fișa de inspecție. Acest lucru se aplică nu doar inspecțiilor desfășurate de dvs., ci și celor desfășurate de un punct de service autorizat pewag.

Orice lucrare de mentenanță sau de reparație trebuie desfășurată de către un punct de service autorizat pewag. Trebuie utilizate doar piese originale pewag pentru reparația clemelor de ridicare pewag! Ori de câte ori unitatea este predată în vederea desfășurării unor lucrări de reparație sau de inspecție, trebuie furnizată și fișa de reparații.
 
Înregistrări ale inspecțiilor desfășurate, în special ale rezultatelor acestora precum și ale oricăror lucrări de mentenanță/reparații trebuie menținute pe toată perioada utilizării clemei de ridicare.

Condiții de garanție și prevederi

pewag austria GmbH acordă utilizatorilor finali o garanție de 5 ani pentru clema de ridicare pewag. Această garanție se aplică doar utilizatorului final original al clemei de ridicare, cu condiția ca clema de ridicare să fie verificată și reparată de-a lungul perioadei de garanție în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Perioada de 5 ani începe de la data vânzării. Garanția se supune condițiilor și prevederilor enumerate mai jos.

Condiții și prevederi:
 
Garanția acoperă doar acele daune care rezultă din defecte de fabricație și care au loc în timpul utilizării normale. Inelele zimțate, segmentele zimțate, arcurile de tensionare etc. sunt excluse din garanție. Dacă un defect este detectat în timpul perioadei de garanție, clema de ridicare va fi reparată sau înlocuită, conform deciziei fabricantului. Defectele care sunt cauzate de oricare din următorii factori sunt excluse din garanție:
• Uzură normală
• Supraîncărcarea
• Utilizarea neadecvată sau neglijentă
• Distrugeri
• Nerespectarea procedurilor  și a  regulilor specificate
• Ridicarea altor obiecte decât cele indicate pe clemă sau în instrucțiunile de utilizare
• Modificarea/schimbarea clemei pewag
• Utilizare neavizată a clemei și nerespectarea instrucțiunilor de utilizare
• Lucrări de mentenanță sau de reparație finalizate de catre altcineva decât punctul de service autorizat pewag.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daune incidentale ce rezultă din utilizarea clemei de ridicare pewag sau o violare a acestor condiții de garanție.